Hem‎ > ‎

Kommunal eller friförskola


Kommunal eller fri förskola.

Vill du vara med och påverka Ljusnarsbergs kommun?

Kraftsamling för Ljusnarsberg inbjuder till öppet möte

Söndag 18 Oktober

Kyrkbacksskolan i Kopparberg

14:30 - 15:00 Välkommen med kaffe och bullar

15:00 - 17:00 Diskussion

17:00 - 18:00 Eftersnack

Just nu händer det mycket inom Ljusnarsbergs barnomsorg. Kommunen sparar på barnomsorg genom att minska personaltäthet och planerar att spara mer genom att centralisera förskolor i Kopparberg. Om man lyssnar på

majoriteten och tjänstemännen så ser en sammanslagning av Bergsgården och Linåkern ut att vara oundviklig. Innan vi tar ställning i dessa frågor vill vi inom Kraftsamling för Ljusnarberg tala med föräldrar och personal. Vi vill veta vad ni tycker om denna utveckling och vilka möjligheter ni ser för att göra Ljusnarsberg attraktivare för barnfamiljer. Vi vill föra ett öppen diskussion om detta.

Men vi frågar er (personal och föräldrar) som är direkt påverkade av detta om ni tycker att en avknoppning av befintliga förskolor i Kopparberg och Ställdalen kan vara ett alternativ till centralisering. 


Efter vår möt med föräldrar skickade vi ut följande mejl till dom som deltog.

Hej!

Vi i Kraftsamling för Ljusnarsberg tackar för erat deltagande på det öppna möte om barnomsorgen. Det är positivt att barnomsorg och skola engagerar så många invånare i kommunen.

På mötet var de flesta överens om att Bergsgården har den bästa möjligheten att utvecklas till en säker och bra förskola, på Bergsgården går det att profilera en friluftsinriktad förskoleverksamhet tillsammans med den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken.

Vi samtalade även om volymtimmarna på mötet, som höjts från 190 till 220. Färre anställda och större barngrupper inom förskolan känns oroande. Barnomsorg ska inte bara vara barnpassning, utan även ha ett pedagogiskt värde.

Vi kommer att invänta de ekonomiska kalkylerna för att se att de besparingar som görs av de olika förslagen innebär en sänkning av volymtimmarna. Vi vill naturligtvis kunna bibehålla och utveckla den pedagogiska verksamhetens standard. Hör gärna av Er med kommentarer på detta mail. Era tankar och synpunkter är värdefulla för oss och när de ekonomiska kalkylerna är klara vill vi ha en fortsatt diskussion.

KFL har en webbsida där vi lägger ut information om händelser inom kommunen och hur vi står i olika frågor.

Comments